Terapie tancem

2 denní tanečně-prožitkový 

online kurz pro ženy.

"S láskou k sobě."

Dámy, je čas nahlédnout do zrcadla a oslavovat krásu každého okamžiku!
Představuji vám novou online oázu sebevědomí, lásky k sobě

 a taneční radosti.

 

Jedinečnost každé ženy:
Každá žena je jedinečná s vlastními schopnostmi, dovednostmi a charakterem. Přijímání této jedinečnosti je klíčové pro budování pozitivního vztahu k sobě. Každý nedostatek nebo odlišnost by měly být vnímány jako součást celkového obrazu, který tvoří každou ženu.

Realita vs. Ideál:
Sociální média a média obecně nám často prezentují idealizované obrazy žen. Je důležité si uvědomit, že tyto ideály nejsou reálné a že každá žena má své vlastní cesty, příběhy a jedinečné rysy. Přijetí toho, že neexistuje jedno "správné" měřítko krásy nebo úspěchu, může ženám pomoci odstranit zátěž neustálého srovnávání.

Síla v zranitelnosti:
Přijmout své nedostatky neznamená slabost, ale naopak sílu. Ukázat se svými slabostmi a zranitelnostmi může být osvobozující a posilující. Ženy by měly být schopny se otevřeně vyjadřovat o svém strachu, pochybnostech a neúspěších, aniž by se obávaly odsudků.

Sebeláska a duševní zdraví:
Přijímání sebe sama je klíčové pro duševní zdraví. Když ženy milují a respektují samy sebe, mohou lépe čelit životním výzvám a stresu. Sebeláska je základní kámen šťastného a vyváženého života.

Ovládání vlastního příběhu:
Když ženy přijmou samy sebe, začínají ovládat svůj vlastní příběh. Nezávislost na očekáváních společnosti nebo normách umožňuje ženám řídit svůj život podle vlastních hodnot a priorit.

Podpora ostatních žen:
Když ženy přijímají samy sebe, mohou být silnějšími podporovateli ostatních žen. Vytváření komunity, kde se ženy vzájemně povzbuzují a respektují, je klíčové pro celkové sebevědomí žen ve společnosti.

Jak poznat, že se žena nemá ráda?

Stačí se podívat na některá znamení, která mohou naznačovat, že se žena může cítit nedostatečně nebo nemít se ráda:

Nízké sebevědomí:

Žena se může často hodnotit nízko a nedostatečně. Může být kritická vůči sobě a vždy vidět jen své nedostatky.

Sobecké jednání:

Pokud se žena neumí postavit na první místo a věnovat pozornost sama sobě, může to být známka, že se považuje méně důležité než ostatní.

To není sobecké jednání, jak si mnozí můžou myslet. V případě žena a matky, je to nutnost a pud sebezáchovy.

Nevnímání svých potřeb:

 Pokud se žena vždy stará o potřeby a přání ostatních, ale zapomíná na své vlastní, to může naznačovat nedostatečné sebelásky.

Nízká energie a vyhoření:

 Nedostatečná péče o sebe může vést ke stresu, vyhoření a pocitu vyčerpání.

Vnímání svého těla negativně:

 Pokud žena vnímá své tělo s negativitou a sebekritikou, může to být indikátorem nedostatečné sebelásky.

pro to abychom to mohly změnit krok po kroku, je tu pro vás láskyplný

2 denní tanečně-prožitkový online kurz pro ženy.

"S láskou k sobě."

Pro více informací klikni zde.